Infraröd Bastu-> Infraröd strålning, eller värmestrålning, är en del av den strålning från Solen som når oss på Jorden. Andra delar är förstås Synligt ljus och Ultraviolett strålning. Men Infraröd strålning kan även framställas på konstgjord väg och det är sådan Infraröd strålning som värmer i våra bastur och med en effekt som är högre än när den som kommer ifrån den avlägsna Solen.
Det finns två avgörande fördelar med att använda Infraröd strålning i stället för ett traditionellt bastuaggregat för att värma upp människokroppen. Det ena är att med Infraröd strålning så blir bastutemperaturen betydligt lägre trots att kroppen värms upp effektivare och bringas till svettning snabbare. Energin att värma upp människokroppen överförs genom direkt strålning i stället för genom att värma upp luften först. Detta gör att våra bastur har en betydligt lägre temperatur och därmed är behagligare att vistas i och luften avsevärt lättare att andas. Och, inte helt oväsentligt i dessa tider, väsentligt mindre energi går åt.

Den andra fördelen är att den hälsosamma påverkan som bastubadande har på människokroppen, känt sedan urminnes tider, nu med denna moderna teknik blir avsevärt förstärkt. Anledningen är främst den Infraröda strålningens förmåga att tränga djupare in i den mänskliga vävnaden (upp till 4 cm finns det uppgifter på). Därmed värms människokroppen på ett mer djupgående sätt än vad värme från uppvärmd luft kan göra, som inte har någon förmåga alls att tränga in i människokroppen utan bara värmer ytskiktet. Denna djupa penetration har många välgörande effekter på människokroppen, något som påvisats både med forskning och människors personliga upplevelser. 

 

 

Alla våra bastun har inbyggd CD spelare & 7" platt Tv.
En Persons bastu
 
Två Persons bastu
 
Tre Persons bastu
 
Sex persons bastu
Bastustockholm.se - Email: info(at)bastustockholm.se - Tel: 08 410 00 414.